11. teza II (2015.)

Klik na naslovnicu – preuzimanje u pdf formatu

Uvodnik

Prije desetak godina ljudi okupljeni oko ovog časopisa zajedno su radili na drugom projektu.  Bio je to politički časopis istog imena. Tadašnja 11.teza bila je bitno drugačiji projekt od ovog, a jednak naziv prije je potrebno pripisati našoj jadnoj imaginaciji negoli želji za održavanjem kontinuiteta. No, postojanje stare 11.teze[1] ipak je potrebno imati na umu. To iz razloga što se vremenom pokazalo da je rad na tom časopisu predstavljao formativni period jedne specifične političke perspektive. Tezašku, kako se pokazalo prilično nekonvencionalnu varijantu radikalno lijeve, socijalističke vizije kovala je tada vrlo uska skupina politički angažiranih prijatelja i pajdaša. U dužem periodu koji je uslijedio ta je vizija puštena na hlađenje i zrenje. Period hlađenja i sazrijevanja te, još uvijek prilično otvorene, političke perspektive u vanjskom je svijetu bio period postepenog buđenja političkih suprotnosti. Posebno: period novog vala praktičnog propitivanja legitimnosti kapitalističkog sustava i buđenja političke ljevice.

Continue reading “11. teza II (2015.)”

LIJEVI KURS ZA BLISKI ISTOK

– pouke turske demokratizacije i kurdskog pitanja –

Jedna je jedina svrha ovog rada, a sve ostalo su sredstva. Radi se o određivanju najuvjerljivijeg, najrealnijeg i politički najkorisnijeg radikalno lijevog kursa za rješavanje aktualnih političkih problema na Bliskom istoku. Iz toga nužno proizlazi kako se radi o bespoštednoj kritici radikalno lijeve teorije i prakse – kakva je (uglavnom) bila, kakva je i kakva će, vrlo vjerojatno, biti. Takvo je što potrebno izričito naglasiti kako zbog obimnosti i raznolikosti sadržaja čitatelj ne bi pogrešno protumačio motivaciju autora. Jedino što nas ovdje zanima je kako bi se, prema našem viđenju, dosljedni i razborit ljevičar trebao odnositi prema raznolikim političkim problemima u zemljama od Maroka do Irana; posebno onim od najhitnije važnosti u Siriji, Iraku, Turskoj i Egiptu.

Continue reading “LIJEVI KURS ZA BLISKI ISTOK”

ORaH – progresivna ljuska, ćiftinsko srce

Glavne razloge za pisanje ovog teksta potrebno je istaknuti na samom početku. Prvi je razlog činjenica da se problemu ORaHa u široj javnosti pristupa na prilično plitak, često i tendenciozan način (bilo da se stranku omalovažava i neopravdano kritizira, ili pak naivno simpatizira i olako hvali). Drugi je razlog činjenica da najodlučnija kritika te političke opcije dolazi od strane desnice i liberala. Stoga se često zanemaruje što bi odgovorna i razborita crvena ljevica[1] imala za zamjeriti zelenoj. Određeni glasovi svakako se javljaju, ali se mogu smatrati nezadovoljavajućima. Što se onda javlja kao treći razlog za pisanje. Manjkavosti u tretiranju ORaHa od strane naše, kako se čini sve popularnije, neosocijalističke ljevice nešto je što bi svakom pametnom ljevičaru moralo ići na živce (premda je to jasno tek jedna od njenih poraznih, kako bi s pravom rekli neki desničari i liberali treš osobina). Pa ga onda i potaknuti na pisanje.

Svrha teksta je, stoga: doprinijeti boljem razumijevanju političkog fenomena ORaH (gdje će se pokazati mnogo razloga za iskrenu pohvalu); ukazati na mogućnost dosljedno lijeve kritike te političke opcije (koja se, kako će se pokazati, u mnogim realističnim aspektima niti ne razlikuje od kritike pametnijih liberala i desničara); odlučno razdvajanje mogućeg, kako vjerujemo, pametnijeg lijevog tretiranja tog predmeta i prevladavajućih, radikalnih fraza i predrasuda, koje uistinu ne služe nikome, a najmanje njihovim pobornicima. Što je uostalom i problem pošto su ti nesretnici ono što crvena ljevica, kojoj smo skloni, trenutno jest.

Continue reading “ORaH – progresivna ljuska, ćiftinsko srce”