11. teza Nr 4

Klik na naslovnicu – preuzimanje u pdf formatu

Od izlaska posljednjeg broja 11. teze ponovo je proteklo skoro 12 mjeseci i taj godišnji ritam koji si od samog početka spontano zadajemo lagano se pretvara u našu rutinu. Godišnji vremenski intervali koji razdvajaju dva broja ovog časopisa i zbog same dužine svakako otežavaju kontinuiranu interakciju čitatelja i 11. teze, no ipak nisu ono što bi nas najviše trebalo mučiti. Bitno obilježje nekog godišnjaka svakako bi trebalo biti i to da u svom sadržaju obuhvaća cjelogodišnji rad njegovih tvoraca. Takvo što tek se uvjetno, u smislu da su naši tekstovi nužno inficirani onim što smo radili tijekom godine, može primjeniti na 11.Tezu.

Continue reading “11. teza Nr 4”

11. TEZA Nr 3

Klik na naslovnicu – preuzimanje u pdf formatu

Uvodnik

Prije otprilike godinu dana izašao je drugi broj 11. teze i činilo se kako će usljediti kontinuirani rad na dotičnom listu, te kako će se, kao posljedica toga, časopis iz godišnjaka pretvoriti u tromjesečnik. Takvo što nije se dogodilo. Više je razloga tome. Reakcija čitateljstva na drugi broj bila je neočekivano siromašna, te je unatoč vrlo lošoj distribuciji i prezentaciji časopisa na drušvenoj pozornici, ukazala na izostanak stvarnih ljudi koji bi kroz diskusiju sa sadržajem 11.teze branili i gradili vlastitu poziciju. Izostanak odjeka nije nas toliko pogodio zbog činjenice kako Teza nije čitana, već više zbog toga sto njeni slučajni i stalni čitatelji nisu osjetitli potrebu izustiti riječi kritike, upita ili podrške, te time ukazati kako časopis svoju realnost ima i izvan života onih koji ga stvaraju. Drugi broj za sobom je ostavio muk ravnodušnosti. A upravo je društvena ravnodušnost jedina stvar u kojoj nije želio prepoznati vlastit odraz.

Continue reading “11. TEZA Nr 3”

11. teza Nr 2

Uvodnik

Klik na naslovnicu – preuzimanje u pdf formatu

Inicijativa za revolucionarnu organizaciju i časopis koji izdaje preživili su svoje krvavo rođenje. Tijekom tog razdoblja prvotna ideja prevalila je dugi put vlastitog ozbiljenja da bi sada, za sobom ostavivši teret začeća, konačno mogla u pravom smislu stupiti na pozornicu društva. Od trenutka kada su članovi-osnivači iznijeli ideju za osnivanjem jedne ljevo orjenitrane grupe pa do sadašnjeg trenutka nije prošlo samo mnogo vremena već je to vrijeme bilo ispunjeno samim procesom nastanka onoga što danas možemo vidjeti i opipati. Mogli bismo reći kako se radilo o pretpovijesti časopisa. Temeljna ideja sa samog početka na putu samoostvarenja tako nije samo došla do sebe u stvarnosti već je zapravo prošla put vlastitog razvoja i spoznaje kako bi onda sa sobom izmirena mogla samosvijesno nastaviti put. Kraj te pretpovijesti i trenutak tog izmirenja upravo je ovaj drugi broj časopisa.

Continue reading “11. teza Nr 2”

11. teza Nr 1

Klik na naslovnicu – preuzimanje u pdf formatu

Uvodna teza*

“Filozofi su svijet samo različito interpretirali, radi se o tome da ga se izmijeni.

Uz ostale blagodati koje nam se usudilo priuštiti dvadeseto stoljeće, podarilo nam je i mnoštvo “praktičnih ostvarenja’ i ‘teoretskih objašnjenja’ upravo citirane jedanaeste teze. ‘Praktična ostvarenja’ s jedne strane su uistinu uspjela izmijeniti svijet, zbog samorazumljivosti dotičnih ‘izmjena’ ne osjećamo potrebu nabrajati dokaze u prilog dotičnoj tvrdnji. No ipak, danas se čini još samorazumljivijim ustvrditi kako teza o suštinskoj izmijeni svijeta kroz takva ‘praktična ostvarenja’jedanaeste teze svoju interpretaciju nije gradila na uvjerljivosti izmijene, već je uvjerljivost izmijene gradila na dogmatskoj interpretaciji datog svijeta. ‘Praktični prevoditelji’ jedanaeste teze svoj su svijet tako samo identično interpretirali. Svijet koji su pri tom stvarali tako je ustvari mogao biti samo ono što je i bio – star i neizmijenjen.

Continue reading “11. teza Nr 1”