11. TEZA Nr 3

Klik na naslovnicu – preuzimanje u pdf formatu

Uvodnik

Prije otprilike godinu dana izašao je drugi broj 11. teze i činilo se kako će usljediti kontinuirani rad na dotičnom listu, te kako će se, kao posljedica toga, časopis iz godišnjaka pretvoriti u tromjesečnik. Takvo što nije se dogodilo. Više je razloga tome. Reakcija čitateljstva na drugi broj bila je neočekivano siromašna, te je unatoč vrlo lošoj distribuciji i prezentaciji časopisa na drušvenoj pozornici, ukazala na izostanak stvarnih ljudi koji bi kroz diskusiju sa sadržajem 11.teze branili i gradili vlastitu poziciju. Izostanak odjeka nije nas toliko pogodio zbog činjenice kako Teza nije čitana, već više zbog toga sto njeni slučajni i stalni čitatelji nisu osjetitli potrebu izustiti riječi kritike, upita ili podrške, te time ukazati kako časopis svoju realnost ima i izvan života onih koji ga stvaraju. Drugi broj za sobom je ostavio muk ravnodušnosti. A upravo je društvena ravnodušnost jedina stvar u kojoj nije želio prepoznati vlastit odraz.

Uredništvo časopisa nipošto nije moglo ostati neokrznuto takvim razvojem stvari, no posljedica svega ipak nije bila bezvoljnost i gubitak vjere u smisao lista. Tako je odmah postalo jasno kako će iz svega 11.teza izaći osnažena, a njeni tvorci se početi baviti ispravljanjem vlastitih grešaka i koracima ka budućnosti. Diskusije na sastancima odigravale su se u sijenci rezulata drugog broja, no njihov sadržaj sastojao se od propitivanja donesenih i ispitivanja odluka koje su tek trebale biti donesene. Jedna od prvih odluka koje su se ticale trećeg broja bio je trenutni odustanak od realizacije ideja Operacije dzabalesku. Pokušaj provođenja dotičnih ideja u drugom broju pokazao se kao neostvariv, a za sobom je ostavio repove koji su, između ostalog, doveli i do unutarnjih sukoba. Sljedeća stvar koju smo odlučili promjeniti u trećem broju bila je prezentacija i plasiranje časopisa na društvenu pozornicu. Politika po kojoj smo se grozili same pomisli o „propagandnoj kalkulaciji” očito je dovela do opće neinformiranosti društva o časopisu, tako da smo si sada kao jedan od ciljeva postavili i osmišljavanje adekvatne prezentacije 11 .teze. Dalje smo također odlučili više pozornosti posvetiti tehničko- grafičkoj strani izrade tako da je kvaliteta i ozbiljnost sadržaja trebala biti usklađenija sa formom časopisa. Mimo toga također je odlučeno da 11. teza kao specifični kolektiv i društveno-politički akter nastoji širiti svoje djelatnosti. Sto se samog časopisa tiče kao nužnost istaknuto je stvaranje bogate internet stranice (www.11teza.net) koja će 11. tezu ostvariti i kroz taj specifični medij. Sve u svemu dotične promjene poslužile su kao polazište za stvaranje trećeg broja koji se nalazi pred vašim očima.

Sam sadržaj novog broja, tj tekstovi kojima je ispunjen, plod su rada njihovih autora. Uredništvo se nipošto nije moglo upustiti u neko preispitivanje sadržaja časopisa jer u 11.tezi od samog početka ne postoji neka politika koja bi izvanjski i a priori određivala sadržaj novog broja. No ipak treći broj sa sobom donosi jednu promjenu koja se tiče politike izbora tekstova, a koju bismo mogli smatrati dodatnim isticanjem i realiziranjem jedne od početka prisutne ideje. Radi se o ideji 11. teze kao primarno autorskog časopisa u kojem može biti prijevoda i već objavljenih tekstova (koji zaslužuju posebnu pažnju), no koji su kao takvi uglavnom iznimke. U skladu s tim tekstove za treći broj odabrali smo primjenjujući pozitivnu diskriminaciju autorskih tekstova, tako da je glavnina sadržaja pisana za 11. tezu ili po prvi puta u njoj objavljena.

U uvodniku bi također trebali natuknuti koju riječ u prilog predstavljanju sadržaja, tj. kratkim sažecima zainteresirati čitatelja i privoliti ga na hvatanje u koštac s nekim naizgled napornim ili neinteresantnim tekstovima koji čine treći broj. Takvo sto ipak nećemo učiniti. Ako zbog ničeg drugog onda iz uvjerenja kako uvodnička riječ ili dvije nedostojan tekst neće učiniti boljim, kao što ni tekst koji će čitatelja obogatiti neće nestati ukoliko ne bude istaknut u uvodniku. Na čitatelju je da prosudi, da pročita, a onda ukoliko se ispostavi da je nešto pobudilo njegov interes to i iskaže. 11.teza jednako će rado primiti čitateljev polemički bijes, razvoj njegovih ideja pod vlastitim utjecajem, kao i njegovu podršku daljnjem razvoju.

Uredništvo

Preuzmi PDF – 11. teza br. 3

Tekstovi:

Francuska, dve ulice niže

Tvrđava Europa: pobjednička flota europska unija kao značajan međunarodni faktor

Analiza Bolonjskog procesa

Duga mračna noć’: de-mitologizacijom do ideologije

O bijedi… opet

Postmoderna i istorija

Antibarbarus. uvod: istorija jedne zablude

Politički primitivizam

Metoda i legitimacija

Klasna borba kao teorija i praksa

Socijalizam i demokracija

‘Socijalizam i demokracija’ kritički osvrt

Dizajn u društvu spektakla

Odnos ekonomske i političke komunikacije kao feedback

Pohvala malograđanskom profesoru!

Stroj utjecaja

Spletka

Pohvala revolucionaru/Ispitivanje dobrog