11. teza Nr 1

Klik na naslovnicu – preuzimanje u pdf formatu

Uvodna teza*

“Filozofi su svijet samo različito interpretirali, radi se o tome da ga se izmijeni.

Uz ostale blagodati koje nam se usudilo priuštiti dvadeseto stoljeće, podarilo nam je i mnoštvo “praktičnih ostvarenja’ i ‘teoretskih objašnjenja’ upravo citirane jedanaeste teze. ‘Praktična ostvarenja’ s jedne strane su uistinu uspjela izmijeniti svijet, zbog samorazumljivosti dotičnih ‘izmjena’ ne osjećamo potrebu nabrajati dokaze u prilog dotičnoj tvrdnji. No ipak, danas se čini još samorazumljivijim ustvrditi kako teza o suštinskoj izmijeni svijeta kroz takva ‘praktična ostvarenja’jedanaeste teze svoju interpretaciju nije gradila na uvjerljivosti izmijene, već je uvjerljivost izmijene gradila na dogmatskoj interpretaciji datog svijeta. ‘Praktični prevoditelji’ jedanaeste teze svoj su svijet tako samo identično interpretirali. Svijet koji su pri tom stvarali tako je ustvari mogao biti samo ono što je i bio – star i neizmijenjen.

S druge strane, raznovrsna ‘teoretska objašnjena’ jedanaestu tezu su višestruko tumačila do njene neprepoznatljivosti. I ta su umovanja kroz dvadeseto stoljeće valjda iscrpila sve mogućnosti interpretacije jedanaeste teze. te tako onemogućili nakane budućih filozofa-interpretatora da u miru svog samozadovoljnog svijeta pronađu spas pred obvezom izmijene stvarnosti.

Ovaj časopis nosi ime 11. teza. Njegov smisao nerazdvojno je povezan sa suštinskom izmijenom svijeta, pa je 11. teza sigurno ime koje ponajbolje označava samu bit Časopisa. ‘Praktična ostvarenja’ starog svijeta i ‘teoretska objašnjenja’ starih ideja uvijek mogu biti dio našeg djelovanja, ali ni jedno ni drugo ne mogu biti ono bitno u djelovanju koje teži suštinskoj izmijeni. Sukladno tome na pitanja o konkretnim učincima i stvarnoj težini svoje misli 11. teza odgovara razotkrivanjem nebitnosti konkretnih učinaka i dubokih misli samih po sebi. Kakvu li težinu ima učinak ostvaren od strane stanja koje ograničava učinke? Kakvu li težinu ima misao ostvarena stanjem koje zarobljava misli? Kakvu li težinu ima sloboda ostvarena unutar granica neslobodnog stanja? 11. teza odriče se takvih učinaka, misli i ‘slobode’, jer preduvjet je to slobodnih misli i učinaka, slobodnog čovjeka koji svoj svijet vidi kao svoje ostvarenje, a ne kao grobnicu u kojoj živ sahranjen, u nadanju, isčekuje trenutak vlastite smrti.

11. teza svoj put započinje činom beskompromisne borbe s nečovječnim svijetom, s ciljem ostvarenja još neostvarenog, a svoju budućnost vidi na horizontu oslobođenog čovječanstva čijem će stvaranju i sama nastojati doprinijeti.

Uredništvo

*Ideje iznesene u pojedinim tekstovima ne predstavljaju zajedničko mišljenje uredništva ili pak samog časopisa.

Tekstovi:

Manifest Inicijative za revolucionarnu organizaciju (IRO)

Stoljeće slobode

Nove tenzije na Kosovu: orkestrirani šovinizam

Otkrivanje španjolske tajne

Novi totalitarizam

Demokracija: fiktivni fetiš ili stvarni apsolut?

Vapaj za revolucionarnim pokretom

Kuda idemo?

Nenasilni alterglobalistički otpor

Čovjek i priroda

Staljinizam i boljševizam

Okovi braka

Slikar nebeske tišine

Kako i zašto sam volio Rage against the machine

Smrt na cesti/ Tisućusedamstoosamdesetideveta i dvijetisućeineka