PLAMENI VJETAR

Miroslav Krleža

Jednoga će dana krvavo jutro svanuti,

jednoga će dana crljeni vihor planuti,

o, jednoga dana,

nad piramidom mrtvih domobrana

buknut će plamen iz bezbrojnih rana.

U potresu će onda strahotnom

rasplinut se simboli kletve i tamjana,

komedija i crkvi, bolnica i kavana,

ludnica, bordela i samostana,

jednoga dana, o, jednoga dana!

A pjevat će zvona,

stjegovi i glazbe i gnjev kazniona.

Pjevat će plameni vjetar svetu pjesmu vatre, kaosa i eona:

“Ulico!

Krvavi talas

nek te kovitla danas!

Proklet je pean zlata,

i dok mirišu žene, svila i šokolata,

vješaju gologa boga na trgu ko tata.

O, Ulico,

danas –

budi crveni talas!”

Tako će urlati plameni vjetar jednoga dana,

nad piramidom mrtvih domobrana,

i crni će stjegovi crveno liznut ko gorući jezici,

okna će samrtnoblijedih kuća planut ko luđačke oči,

a vatrena nebeska kiša u mlazu

na grad će da se toči.

Sverazorni će ritam po ulici da ori:

“Gori! Gori!

Kugla nebeska gori!”

I u tom kolu robija, kraljeva, žena i smeća,

tramvaja, volova, konja, topova, vjetra, karteča,

u ludom ciklonu vatre i krvi gdje bukti Slobode Sreća,

gdje se božanstvo Laži ko sveto sunce vrti,

hihot će jecati glasan

Njezinog Veličanstva

Pobjednice Smrti.